Видео - 28 септември 2015 - Евлоги

Видео към лекцията "XML Basics" от курса Бази данни 2015.
Адрес на видеото в YouTube: https://youtu.be/40lgchWTyDQ