Видео

Видео към лекцията "Условни Оператори" от курса JavaScript част 1 - март 2013.
Адрес на видеото в YouTube: http://www.youtube.com/watch?v=C7sev-ebpQY