Видео - 29 септември 2015 - Евлоги

Видео към лекцията "Processing XML in .NET" от курса Бази данни 2015.
Адрес на видеото в YouTube: https://youtu.be/yLAbc_Bvdj8