Видео - 30 септември 2015 - Ники

Видео към лекцията "Database Systems - Overview" от курса Бази данни 2015.
Адрес на видеото в YouTube: https://www.youtube.com/watch?v=Kvy1hesBrLE