Видео

Видео към лекцията "Processing JSON in .NET" от курса Бази данни 2015.
Адрес на видеото в YouTube: https://www.youtube.com/watch?v=ErdJLV6kij8