Видео - 02 октомври 2015 - Евлоги

Видео към лекцията "Database Modeling" от курса Бази данни 2015.
Адрес на видеото в YouTube: https://youtu.be/Wu1K7UHk9XA