Видео - 2 октомври 2015 - Ивайло

Видео към лекцията "Intro to SQL" от курса Бази данни 2015.
Адрес на видеото в YouTube: https://www.youtube.com/watch?v=hazRQIFGE2E