Видео - 7 октомври 2015 - Евлоги

Видео към лекцията "ADO.NET" от курса Бази данни 2015.
Адрес на видеото в YouTube: https://youtu.be/wMRiuEtzbg4