Видео - 9 октомври 2015 - Ивайло

Видео към лекцията "Entity Framework" от курса Бази данни 2015.
Адрес на видеото в YouTube: https://www.youtube.com/watch?v=PPntD3vFoUQ