Видео - 4 октомври 2015 г.

Видео към лекцията "Урок 1 (04.10.2015 г.)" от курса Алгоритмично Програмиране второ ниво - Явор Никифоров.
Адрес на видеото в YouTube: https://www.youtube.com/watch?v=6aJtjXf7RKg