Видео - 29 август 2014 - Ники

Видео към лекцията "Entity Framework Performance" от курса Бази данни 2015.
Адрес на видеото в YouTube: https://www.youtube.com/watch?v=YatmwMYUG-k