Видео - 14 октомври 2015 - Ники

Видео към лекцията "Database Performance" от курса Бази данни 2015.
Адрес на видеото в YouTube: https://www.youtube.com/watch?v=DHz0XvzXceo