Видео - 16 октомври 2015 - Ивайло

Видео към лекцията "Exam Preparation" от курса Бази данни 2015.
Адрес на видеото в YouTube: https://www.youtube.com/watch?v=SEmq9Lzm5do