Видео - 27 октомври 2015 - Ивайло

Видео към лекцията "Въведение в ASP.NET Web API" от курса Уеб услуги и облачни технологии 2015.
Адрес на видеото в YouTube: https://www.youtube.com/watch?v=wtJY4y1PGuc