Видео - 27 октомври 2015 - Ники

Видео към лекцията "Въведение в курса" от курса Уеб услуги и облачни технологии 2015.
Адрес на видеото в YouTube: https://www.youtube.com/watch?v=yOmOZYZ-hPc