Видео - 27 октомври 2015 - Ники

Видео към лекцията "Въведение в уеб услугите" от курса Уеб услуги и облачни технологии 2015.
Адрес на видеото в YouTube: https://www.youtube.com/watch?v=0v_l6B3_T2w