Видео - Числа

Видео към лекцията "Задача 1 - Числа" от курса Март 2012 - Тренировъчно състезание.
Адрес на видеото в YouTube: http://www.youtube.com/watch?v=vI5ZsMRaOA4