Видео - 29 октомври 2015 - Ивайло

Видео към лекцията "Архитектура и дизайн на ASP.NET Web API приложенията" от курса Уеб услуги и облачни технологии 2015.
Адрес на видеото в YouTube: https://www.youtube.com/watch?v=aBR_zUaqmFc