Видео - 29 октомври 2015 - Ивайло

Видео към лекцията "Workshop - създаване на ASP.NET Web API приложение" от курса Уеб услуги и облачни технологии 2015.
Адрес на видеото в YouTube: https://www.youtube.com/watch?v=gaknr3TnpTI