Видео - Пясъчен часовник

Видео към лекцията "Задача 2 - Пясъчен часовник" от курса Март 2012 - Тренировъчно състезание.
Адрес на видеото в YouTube: http://www.youtube.com/watch?v=qWMCZmqy7HY