Видео - 12 септември 2014 - Ники и Ивайло

Видео към лекцията "Workshop - създаване на ASP.NET Web API приложение" от курса Уеб услуги и облачни технологии 2015.
Адрес на видеото в YouTube: https://www.youtube.com/watch?v=95nAYeoU-40