Видео - 3 ноември 2015 - Ивайло

Видео към лекцията "Компонентно тестване на уеб услуги" от курса Уеб услуги и облачни технологии 2015.
Адрес на видеото в YouTube: https://www.youtube.com/watch?v=cBO4l9GyInw