Видео - Огън и жупел

Видео към лекцията "Задача 6 - Огън и жупел" от курса Март 2012 - Тренировъчно състезание.
Адрес на видеото в YouTube: http://www.youtube.com/watch?v=MxPdTHigyBM