Видео - Кръгла маса

Видео към лекцията "Задача 8 - Кръгла маса" от курса Март 2012 - Тренировъчно състезание.
Адрес на видеото в YouTube: http://www.youtube.com/watch?v=xOe5WliPSK4