Видео - Кули от домино

Видео към лекцията "Задача 9 - Кули от домино" от курса Март 2012 - Тренировъчно състезание.
Адрес на видеото в YouTube: http://www.youtube.com/watch?v=nIz7UG6plKg