Видео - Кеш памет

Видео към лекцията "Задача 10 - Кеш памет" от курса Март 2012 - Тренировъчно състезание.
Адрес на видеото в YouTube: http://www.youtube.com/watch?v=-FBRCtGVbtQ