Видео - 10 ноември 2015 - Евлоги

Видео към лекцията "Cloud услуги" от курса Уеб услуги и облачни технологии 2015.
Адрес на видеото в YouTube: https://youtu.be/mH38H1YKcqU