Видео - 16 ноември 2015 - Ивайло

Видео към лекцията "Подготовка за изпит" от курса Уеб услуги и облачни технологии 2015.
Адрес на видеото в YouTube: https://www.youtube.com/watch?v=XqqeNpkiluc