Видео - 16 ноември 2015 - Дончо

Видео към лекцията "Workshop - създаване на WCF приложение" от курса Уеб услуги и облачни технологии 2015.
Адрес на видеото в YouTube: https://youtu.be/J9TfQRlaWwc