Видео

Видео към лекцията "Задача 3 - Скоби" от курса Април 2012 - Динамично оптимиране.
Адрес на видеото в YouTube: http://www.youtube.com/watch?v=DQ3S0SE79ho&list=PLF4lVL1sPDSmCBmhMPLLaAQQSWjiF1q7A