Видео

Видео към лекцията "Задача 7 - Задачи в Академията" от курса Април 2012 - Динамично оптимиране.
Адрес на видеото в YouTube: http://www.youtube.com/watch?v=5YQkq0HSEPA&list=PLF4lVL1sPDSmCBmhMPLLaAQQSWjiF1q7A