Видео - 29 ноември 2015г. - 12:30

Видео към лекцията "Урок - 29 ноември 2015г." от курса Алгоритмично Програмиране второ ниво - Явор Никифоров.
Адрес на видеото в YouTube: https://youtu.be/MrryNQgus3w