Видео - 9 декември 2015 - Ники

Видео към лекцията "История на Windows и приложенията за Windows" от курса Приложения за Windows с UWP (2015).
Адрес на видеото в YouTube: http://www.youtube.com/watch?v=NNmID_uwrf8