Видео - 10 декември 2015 - Дончо

Видео към лекцията "Data binding" от курса Приложения за Windows с UWP (2015).
Адрес на видеото в YouTube: https://www.youtube.com/watch?v=vzyqeV2uUCI