Видео - 9 декември 2015 - Ники

Видео към лекцията "Windows 10 и Universal Windows Platform" от курса Приложения за Windows с UWP (2015).
Адрес на видеото в YouTube: https://www.youtube.com/watch?v=Zj7eqB6kmp0