Видео - Кристиян

Видео към лекцията "Примерен ИТ тест" от курса Структури от данни и ООП в Java.
Адрес на видеото в YouTube: https://www.youtube.com/watch?v=Ts8ZiTw02rs