Видео - 14 декември 2015 - Евлоги

Видео към лекцията "Линейни структури от данни" от курса Структури от данни и ООП в Java.
Адрес на видеото в YouTube: https://youtu.be/dCIZNol1a5Y