Видео - 11 декември 2015 - Дончо

Видео към лекцията "Data-binding list controls" от курса Приложения за Windows с UWP (2015).
Адрес на видеото в YouTube: https://www.youtube.com/watch?v=ogDZqyAnT2M&list=PLF4lVL1sPDSnpR5Qc128e1oyqOLprk52A&index=4