Видео - 15 декември 2015 - Евлоги

Видео към лекцията "Алгоритми за сортиране" от курса Структури от данни и ООП в Java.
Адрес на видеото в YouTube: https://youtu.be/ls9VPaUVnrs