Видео - 16 декември 2015 - Ники

Видео към лекцията "Асинхронно програмиране със C#" от курса Приложения за Windows с UWP (2015).
Адрес на видеото в YouTube: https://www.youtube.com/watch?v=QJix6x7msmM