Видео - 16 декември 2015 - Ники

Видео към лекцията "Работа с отдалечени данни, JSON и HTML" от курса Приложения за Windows с UWP (2015).
Адрес на видеото в YouTube: http://www.youtube.com/watch?v=5ZBdrNEK4XA