Видео - 08 ноември 2015г.

Видео към лекцията "Урок - 08 ноември 2015г." от курса Алгоритмично Програмиране второ ниво - Явор Никифоров.
Адрес на видеото в YouTube: https://youtu.be/AmjvDCh3G3Q