Видео - 04 януари 2016 - Евлоги

Видео към лекцията "Въведение в курса" от курса Мобилни приложения за Android.
Адрес на видеото в YouTube: https://youtu.be/WI1Y9_6xIWQ