Видео - 03 януари 2016г.

Видео към лекцията "Урок - 03 януари 2016г." от курса Алгоритмично Програмиране второ ниво - Явор Никифоров.
Адрес на видеото в YouTube: https://youtu.be/6q3P5rB_HEo