Видео

Видео към лекцията "Responsive Design" от курса Рязане на сайтове - март 2013.
Адрес на видеото в YouTube: http://www.youtube.com/watch?v=fdn-MDbvN3U