Видео - 05 януари 2016 - Евлоги

Видео към лекцията "Layouts" от курса Мобилни приложения за Android.
Адрес на видеото в YouTube: https://youtu.be/V_Roas-QfRw