Видео - 10 януари 2016 - Евлоги

Видео към лекцията "Touch & Gestures" от курса Мобилни приложения за Android.
Адрес на видеото в YouTube: https://youtu.be/XvFIYZL606o