Видео - 10 януари 2016 - Пламен

Видео към лекцията "Анимации" от курса Мобилни приложения за Android.
Адрес на видеото в YouTube: https://youtu.be/ZqQnOBARnVs