Видео - 12 януари 2016 - Евлоги

Видео към лекцията "Работа с данни" от курса Мобилни приложения за Android.
Адрес на видеото в YouTube: https://youtu.be/Df4Uql6RBEA