Видео - 12 януари 2016 - Пламен

Видео към лекцията "Multi-threading" от курса Мобилни приложения за Android.
Адрес на видеото в YouTube: https://youtu.be/i6RNa8fF4GU